HİZMETLERİMİZ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
İş güvenliği Uzmanı
>> İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
>> İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
>> İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
>> Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
>> Eğitim Planı hazırlamak
>> İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
>> Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
>> Risk Değerlendirmesi yapmak
>> Acil Eylem Planı hazırlamak
>> Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
>> İç Yönetmelik hazırlamak
>> İş İzni Prosedürü hazırlamak
>> Çalışma talimatları hazırlamak
>> İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
>> Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
>> Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
>> Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
>> Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
>> Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
>> Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
>> Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
>> Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
>> Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
>> Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
>> Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
>> İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
>> Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
>> Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek